Kortingscode DisclaimerPrijzer.nl verzamelt aanbiedingen uit meer dan 150 webshops. Prijzer.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten en onvolkomenheden van de getoonde prijs- en/of productinformatie. Prijzer.nl verkoopt zelf geen producten, artikelen en/of aanbiedingen. Prijzer.nl biedt een overzicht van de beschikbare aanbiedingen. Voor informatie m.b.t. de getoonde producten, klachten en/of overige informatie, verwijzen we u naar de klantenservice van de desbetreffende webshop. Prijzer.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft zeer vertrouwelijk wordt behandeld. We zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor website(s) en/of project(en) van Prijzer. Prijzer zal uw persoonlijke gegevens nimmer aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. De content op Prijzer.nl wordt met uiterste zorg samengesteld en aangeboden. De content wordt deels automatisch gegenereerd en deels handmatig toegevoegd en/of aangepast. Prijzer.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten en/of onvolledigheden danwel onjuistheden als gevolg van het gebruik van de betreffende informatie. De teksten, tekeningen, foto's, logo's, films, beelden, data, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Prijzer. Daar waar gebruik wordt gemaakt van de inhoud of scripts van derden, berust het auteursrecht hiervan bij deze partijen, tenzij anders vermeld. Het is ten strengste verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Prijzer de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te wijzigen, openbaar te maken, te reproduceren, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. Het is verboden de aangeboden content van Prijzer.nl te kopiëren en/of te publiceren. Het automatisch scannen (en opslaan) van de content m.b.v. bots, spiders en/of andere geautomatiseerde scripts is tevens ten strengste verboden. De overtreder van dit strafbare feit wordt bestraft, zal strafrechtelijk vervolgd worden en ontvangt een boete n.a.v. het aangetoonde misbruik. De content van Prijzer.nl mag nimmer - zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Prijzer - worden gebruikt voor enige vorm van publicatie. Indien u toch gebruik wilt maken van de content kunt u te allen tijde contact opnemen met Prijzer over bijhorende tarieven en/of mogelijkheden. De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website.